Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Sobota 15 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Prowadzone rejestry i ewidencje

Wydzia? Ochrony ?rodowiska i Rybactwa

Nazwa jednostki: DZIEKANAT OCHRONY ?RODOWISKA I RYBACTWA

 

 

l.p.

Nazwa rejestru

 

Symbol rejestru

1.      

Uchwa?y i stanowiska Rady Wydzia?u

data/rok

2.      

Album studenta

 

MEN-II-5SW

3.      

Album studenta doktoranta

MEN-II-5SW

4.      

Wydane indeksy, legitymacje studentów

 

MEN-II-21SW

5.      

Wydane indeksy, legitymacje studentów doktorantów

MEN-II-21SW

6.      

Ksi?ga wydanych dyplomów

MEN-3/14.1/II-15SW

7.      

Ksi?ga druków ?cis?ego zarachowania

K-210

8.      

Za?wiadczenia studenckie do kredytów (Bank

Nr kol./rok

9.      

Za?wiadczenia absolwentom o stanie odbytych studiów wy?szych (ZUS)

Kod wydz./kod arch/nr kol./rok

10.            

Ewidencja za?wiadcze? o odbywaniu studiów stanowi?cych podstaw? do uzyskania odroczenia zasadniczej s?u?by wojskowej (WKU)

SW-E/5

11.            

Umowy o dzie?o

nr kol./rok

12.            

umowy zlecenie

 

nr kol./rok

13.            

Umowy ze studentami niestacjonarnymi

Kod wydz./kod kier. stud./rok/nr kol.

14.            

Delegacje s?u?bowe

Nr kol./rok

15.            

Dziennik korespondencji

Kod wydz./nr akt/./nr kol/ rok

16.            

Ksi?ga inwentarzowa – ?rodki trwa?e

 

Pu-K-205

17.            

ksi?ga inwentarzowa – wewn?trzna

 

Pu-K-205

18.            

ksi??ka kontroli sanitarnej

 

Ksn-1

19.            

Ksi??ka kontroli

Kn-14

20.            

Oddzia?owa ksi?ga zalece? i uwag Spo?ecznego Inspektora Pracy

ISDN-83-9056.39-24

21.            

Lista obecno?ci

m-c/nazwisko

22.            

Wykorzystanie urlopów

sprawozdanie

23.            

Ewidencja studentów ubezpieczonych

Nr kol./nazwisko/kier./rok st

24.            

Spis zdawczo-odbiorczy (archiwum)

Protokó? przekazania

25.            

Wykazy op?at za powtarzane przez studentów przedmioty

Nr kol./nazwisko/

przedm./kwota

26.            

Wykaz przeprowadzonych przewodów doktorskich

Nr kol./rok/nazwisko

 

 

 

informacj? wytworzono:

Dziekanat Ochrony ?rodowiska i Rybactwa

za tre?? odpowiada:

Anna Urbanowicz

data wytworzenia:

05-02-2007 r.


Ta strona by?a odwiedzana 605 razy (w tym z UWM 16 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-02-06
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Kamil Strzelecki

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa